Com afecta la industria a la nostre forma de vida?

En aquest projecte farem un recull de la forma de vida que han tingut els nostres familiars en les seves èpoques. Per això farem un recull d’informació demanant-lis als nostres familiars amb preguntes,fotos, escrits, papers etc.

Llavors farem una comparativa de les nostres èpoques amb les nostres per saber com ha afectat la industrialització avui en día i com hem evolucionat fins ara.

Hipòtesis inicial:
Nosaltres creiem que en la seva època no tenien tanta industrialització com ara, però tenien els suficients recursos senzills per llavors continuar vivint.